Croatia Rally
Novosti - Rally Croatia

Novosti

20.04.2023. Četvrtak

Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre - 2

KLASA: UP/I-460-02/23-01/190
UR. BROJ: 513-07-21-01-23-2
Zagreb, 20. travnja 2023.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10) Saxum d.o.o.
R. Končara 11, Poreč 52440, OIB: 38336882900 donosi sljedeća:


PRAVILA NAGRADNE IGRE
WRC Croatia Rally 2023

Članak 1.
Priređivač nagradne igre Saxum d.o.o. R. Končara 11, Poreč 52440, OIB: 38336882900, (dalje u tekstu: Priređivač).
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 2.

Nagradna igra održava se nagradnim izvlačenjem elektroničkim putem, slučajnim softverskim odabirom iz baze online kupaca ulaznica za WRC Croatia Rally 2023.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama https://rally-croatia.com/ prije početka nagradne  igre.

Članak 4.

U nagradnoj igri pravo sudjelovanja imaju sve osobe koje do 23.4.2023. online kupe ulaznicu  za WRC Croatia Rally 2023 putem ovlaštenog internet distributera ulaznica za WRC Croatia Rally 2023. 

Članak 5.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe uključe u organizaciju WRC Croatia Rallya 2023. i članovi  njihove uže obitelji, te osobe koje pružaju tehničku podršku Priređivaču.

Članak 6.

Način sudjelovanja
Sudjelovati u nagradnoj igri moguće je do 23.4.2023. online kupovinom ulaznice za WRC Croatia Rally 2023 putem ovlaštenog internet distributera ulaznica za WRC Croatia Rally 2023. 


Članak 7.

S jednom ulaznicom moguće je sudjelovati samo jednom. 
Svaki sudionik može sudjelovati u Nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim ulaznicama.            Svaki sudionik može samo jednom dobiti nagradu.

Članak 8.

Sudionici nagradne igre sami snose troškove sudjelovanja u nagradnoj igri. Troškovi sudjelovanja, između ostaloga, uključuju:
    • Online kupnju ulaznice za WRC Croatia Rally 2023 putem ovlaštenog internet distributera ulaznica za WRC Croatia Rally 2023.
Smatra se da samim sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik pristaje na sve uvjete povezane s nagradnom igrom odnosno da prihvaća ova Pravila nagradne igre.


Članak 9.

Fond nagrada sastoji se od:

1. Organizirano putovanje na automobilističko natjecanje Juha Kankkunen Acadamey za dvije osobe u rujnu 2023. godine uz plaćene zrakoplovne karte za dvije osobe, organizirani hotelski smještaj na bazi noćenja i doručka za dvije osobe u hotelu od 3 zvijezdice, lokalni transport od hotela do mjesta događaja te službene ulaznice za automobilističko natjecanje Juha Kankkunen Acadamey za dvije osobe za 3 dana trajanja događaja.        
Vrijednost: 12.000€/90.414,00kn                                                                            
2. 3x ulaznica za sve dane trajanja automobilističkog natjecanja WRC Croatia Rally 2024 te hotelski smještaj za WRC Croatia Rally 2024 za jednu osobu na bazi noćenja i doručka u hotelu od 3 zvijezdice.
Vrijednost: 525€/3.955,61kn
3. 5x Limited edition majica
Vrijednost: 147,50€/1.111,34kn                                                                                              

Ukupno sPDV-om:                                                                        12.672,50€/95.480,95kn                                                                                                    

Članak 10.

Izvlačenja će se održati 5. svibnja 2023. u sjedištu Priređivača. Izvlačenje dobitnika provodi se elektroničkim putem slučajnim softverskim odabirom iz baze online kupaca ulaznica za WRC Croatia Rally 2023. 
Regularnost izvlačenja kontrolirat će komisija od 3 člana koju će imenovati Priređivač.

Članak 11.

Priređivač će obavijestiti dobitnike o dobitku u roku od osam (8) dana od izvlačenja putem preporučene pošte, telefonski ili e-mailom.
Dobitnik izričito dozvoljava objavu svojeg imena i prezimena na web stranicama Priređivača i Tehničke podrške ili u bilo kojim drugim medijima i društvenim mrežama, za što neće tražiti plaćanje ili naknadu od Priređivača ili Tehničke podrške. Istodobno se odriče prava pregledavanja, odobravanja, izmjene i protivljenja bilo kakvoj upotrebi građe, uređivačkom izboru ili izgledu materijala koji će se objaviti.
Imena dobitnika objavljuju se na web stranici https://rally-croatia.com/ nakon provjere podataka.

Članak 12.

Preuzimanje nagrada:
Nagrade će se dobitnicima poslati na dogovorene adrese. 
Prijenos nagrade na treću osobu nije moguć.
Nagradu može preuzeti isključivo dobitnik. U slučaju da dobitnik iz objektivnih razloga ne može osobno preuzeti nagradu, osoba koja umjesto dobitnika preuzima nagradu mora imati važeću suglasnost ovjerenu kod javnog bilježnika.
Dobitnik nagradu podiže jednokratno, u roku od trideset (30) dana od primitka obavijesti Priređivača.
Ako se dobitnik odrekne nagrade nema se pravo žaliti Priređivaču zbog nagradne igre. Rezultati su konačni i žalba nije moguća.
Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika izvršene su sve obveze Priređivača prema dobitniku.

Članak 13.

Ako dobitnik nagradu ne podigne u navedenom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti.
U slučaju ne preuzimanja nagrade postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).

Članak 14.

Nagradu nije moguće zamijeniti za novčani ekvivalent nagrade ili bilo koju drugu nagradu. Dobitnik nagrade ne može se žaliti na Priređivača (npr. u vezi s kvalitetom nagrade itd.).
U slučaju nepotpunih, netočnih ili neistinitih podataka (e-mail ili drugi osobni podaci) Priređivač zadržava pravo isključiti sudionika iz nagradne igre.
Sudionik gubi pravo na nagradu ako Priređivač utvrdi da:
    • sudionik nije ispunio uvjete sudjelovanja;
    • je sudionik kršio uvjete i pravila sudjelovanja u nagradnoj igri;
    • sudionik ne želi ispuniti obveze u skladu s ovim Pravilima objavljenima na web stranici ili ih nije ispunio u roku;
    • u slučaju prijava: ako je prijava bila na bilo koji način neprimjerena.

Ako sudionik izgubi pravo na nagradu Priređivač će daljnjim odabirom odabrati sljedećeg dobitnika.

Članak 15.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene ovim Pravilima, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 16.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na web stranicama https://rally-croatia.com.

Članak 17.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su upoznati da Saxum d.o.o. R. Končara 11, Poreč 52440, OIB: 38336882900, kao Voditelj obrade, ima potrebu, u svrhu provedbe nagradne igre obrađivati njihove osobne podatke (po osnovu čl.6 a Opće uredbe o zaštiti osobnih podatka). U tu svrhu sudionici daju privolu za to, a kojom su upoznati da imaju       pravo od Voditelja osobnih podatka zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podatka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podatka te pravo na prenosivost podatka (drugom voditelju obrade); da svoju privolu mogu povući u svakom trenutku - pisanom izjavom dostavljenom na adresu Voditelja obrade ili putem e-maila-a, da imaju pravo podnijeti u vezi povrede njihovih prava prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Članak 18.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 19.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.


WRC Croatia Rally

    
Danijel Šaškin, predsjednik Organizacijskog odbora WRC Croatia Rallyja

Institucionalni partneri

Krapinsko zagorska županija
Karlovačka županija
TZ Grada Zagreba
Varaždinska županija
TZ Varaždinske županija
TZZZ
Zagrebačka županija
Kvarner region tourist board
Primorsko goranska županija
MUP RH
Ministarstvo turizma i sporta
HOO

Sponzori

Službeni WRC sponzori

Službeni WRC sponzori
HAC
Jana
Janaf
Btravel
INA
Croatia Airlines
Malfini
Suzuki
West Gate

Partneri

EHIP
Hanza media
https://www.tiskara-grafing.hr/
Mireo
Zagreb plakat
42
Majc
Damjanić vina
Mašklin i Lata
Altera šatori
Zagrebački velesajam
HRCC